۱۱/۲۳/۱۳۸۸

فرهنگ لغت معاصر-1

لغت : پیشکسوت

تعریف علمی : فردی که به دلیل "حضور دراز مدت " در عرصه ای خاص – به غلط - جز افراد مطلع و کارکشته ی آن عرصه به شمار می رود؛ به طوری که عملا حضورش در محفلی خاص موجب اعتبار آن مجلس شده و عدم حضورش دلیل خوبی بر بی اهمیتی آن واقعه و ضمائم

در هر عرصه ای ، با اندکی بردباری می توان به یک پیشکسوت تبدیل شد و خود را به عنوان یک "حرفه ای " به دیگران عرضه کرد
هیچ نگران نباشید
.حتی خود حرفه ای ها هم در تمیز پیشکسوت ها از حرفه ای ها دچار مشکل می شوند

نظرات:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]