۷/۰۷/۱۳۸۹

And He Says God Only Listens to Those who Believe in Him...

از گرداننده ی کاینات تقاضا دارم، از مدت زمان ماه های گرم و نکبت  سال (به ویژه مرداد خون بار!!) کاسته و به مدت زمان ماه های خنک تر ، مطبوع تر و دلپذیر تر سال (با ارفاقی جزئی ، تمام 6 ماهه ی دوم !) بیافزاید و در اجرای این مهم، به خواسته ی دوستان "آفتاب-دوست" توجهی نکند!‏
در غیر این صورت ، برای این موجود حقیر، جیره ی خواب  تابستانی منظور کند !! باشد که دیده مان تنها شاهد منظره ی چشم نواز برگ ریزان پاییزی و گوشمان تنها شنوای سکوت ناب ناشی از آکوستیک پس از بارش برف باشد...‏

امضا: یک انسان اگنوستیک

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]