۲/۱۰/۱۳۹۰

مرز باریکی بین یک انسان "باحال" و یک موجود "پارانویید" هست!‏

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]