۱۱/۲۶/۱۳۸۸

برای حماقت های مرتکب نشده

 روزایی که دلم خیلی تنگ میشه ، سعی میکنم تفکیک شم به حماقت های کوچکتر؛ از کامنت گذاشتن برا دوستای دبستان گرفته تا آپلود عکس و حرف زدن با آدمای گم شده در تاریخ
سعی میکنم سرشکن کنم به حماقت های کوچیکتر تا حماقت بزرگتری مرتکب نشم
آخر شب خوشحالم که یه روز دیگه دوام آوردم و سعی میکنم فراموش کنم که می دونم این که دوام آوردم یا نه ، در مجموع هیچ فرقی نمیکنه و برا این استقامت احمقانه، به کسی کاپ نمی دن
این روز ها ، درفتز موبایلم پر از اس-ام-اس هایی مشن که هیچ وقت فرستاده نمی شن؛ نوشته می شن که نویسنده تعریفی از وضعیت و حالش داشته باشه...نتیجه ای در کار نیست
.

۱۱/۲۳/۱۳۸۸

فرهنگ لغت معاصر-1

لغت : پیشکسوت

تعریف علمی : فردی که به دلیل "حضور دراز مدت " در عرصه ای خاص – به غلط - جز افراد مطلع و کارکشته ی آن عرصه به شمار می رود؛ به طوری که عملا حضورش در محفلی خاص موجب اعتبار آن مجلس شده و عدم حضورش دلیل خوبی بر بی اهمیتی آن واقعه و ضمائم

در هر عرصه ای ، با اندکی بردباری می توان به یک پیشکسوت تبدیل شد و خود را به عنوان یک "حرفه ای " به دیگران عرضه کرد
هیچ نگران نباشید
.حتی خود حرفه ای ها هم در تمیز پیشکسوت ها از حرفه ای ها دچار مشکل می شوند

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]