۸/۰۵/۱۳۸۸

پرسیدم:چه خبر؟گفت :هیچی ,مثل همیشه...می گذره دیگه
.
.
.
و در یکی از این روز ها که مثل همیشه است ،خبر می رسد که ازدواج کرده
و من در عجب می مانم که ازدواج,چه مسئله ی ساده ،یکنواخت ,آنی و جز "مثل همیشه های زندگی ای" است
.
...اما من میدانم که وقتی او ازدواج کرد،هیچ چیز مثل همیشه نخواهد بود

نظرات:
امیدوارم موقع نوشتن این سطور من هیچ جایی از خودآگاهت رو اشغال نکرده بوده باشم
:دی
 

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]