۷/۲۸/۱۳۸۸

احساسی که ما از حضور افراد در زندگی خود داریم،به آسانی قابل جایگزینیست.با کمی تلاش و اندکی صبر فرد(افراد) دیگری موجب بر انگیختن همان احساس(ات) خواه(ن)د شد...این "خود"ِ افراد هستند که هیچ وقت،به هیچ نحو قابل جایگزینی نیستند...و این قسمت تراژیک داستان است

نظرات:
امان از خود افراد
 
شنیدم علاج عاشقان شکست خورده عشقی جدید است...جایگزین...ضماد...پماد؟!!!


فرانکو به مام سر بزن....
 

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]