۵/۲۶/۱۳۸۷

19 تمام

بچه نموندیم. نتونستیم بمونیم.این قدر بزرگ نبودیم که بچگی رو تاب بیاریم.


امید داریم که به زودی دست از "سرکشی" بر داریم و "بشیم" همون چیزی که قرار بود بشیم.


امید داریم که در حد کمال بزرگ بشیم که برا بچه موندن خیلی دیر کردیم.


۱۹ سال تمام.


مبارکه .


نظرات:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]