۷/۲۵/۱۳۹۰

البته من صاحب اهداف بزرگی نیستم
انسان‌هایی وجود دارند که علاقه‌ای ندارم شبیه‌شان شوم
 و هر وقت آن‌ها را می‌بینم، با تمام توان در خلاف جهتشان می‌دَوَم!‏


این هدف، برای مدت طولانی برایم کافی‌ست!‏

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]