۱/۲۹/۱۳۸۹

تئوری

سابقا فکر می کردم که این جوونی  "ماست" که در این بی حالی ، محدودیت ها ، بیش از حد فکر کردن ها و تناقضات به فا.ک میره ...‏
الان مدتیه فکر میکنم ؛ این کلا ویژگی جوونیه که باید به فا.ک بره !‏

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]