۱۱/۰۸/۱۳۸۸

فلسفه ی مردود

 آدمای بسیار پر رو و وقیحی هستیم که شقایق " نیست " ولی ما کماکان داریم به زندگی ادامه میدیم
.
!سهراب رسما چرند گفته

۱۰/۲۳/۱۳۸۸

(!)روزای امتحان
۱۰/۲۰/۱۳۸۸

.آدما میان و میرن
.نوسانات  "مبلغ قابل پرداخت قبض موبایل" ، شاهدی است بر این موضوع

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]